Všeobecné informácie

Spoločnosť Gyuris Vám môže ponúknuť nasledovné služby:
1. Prenájom autokaravanu;
2. Zájazd podľa zvolenej trasy;
3. GPRS kontrola a pomoc dispečera;

Všeobecné podmienky nájmu autokaravanu

  1. Podmienkou je vek vodiča od 25 do 60 rokov, pričom vodič musí mať najmenej trojročnú prax vo vedení motorového vozidla a byť držiteľom platného vodičského preukazu minimálne 5 rokov.
  2. Prenajímateľ odovzdáva nájomcovi obytný automobil na základe preberacieho protokolu. Autokaravan sa odovzdáva v bezchybnom technickom stave, vyčistený, s plnou nádržou paliva, vybavený dokladmi potrebnými k jeho prevádzke a povinnou výbavou.
  3. Na konci nájmu odovzdáva nájomca autokaravan s plnou nádržou paliva. Pri nadmernom znečistení sa účtuje poplatok za vyčistenie. Cena upratovania autokaravanu pri nadmernom znečistení: interiéru 45 €, exteriéru 35 €, WC 35 €.
  4. Nájmca má povinnosť oznámiť prenajímateľovi trasu a miesto zájazdu. Predlžovanie zájazdu alebo akúkoľvek väčšiu zmenu trasy je nutné vopred dohodnúť.
  5. Autokaravan je štandardne dostupný k prevzatiu v deň začiatku nájmu od 8:00 na adrese Orgovánová ulica 18, 943 01 Štúrovo. V prípade požiadavky je možné na základe predošlej dohody prevziať autokaravan aj podľa individuálnej predstavy.
  6. Výška zálohy pri nájme autokaravanu je 1.200 €. 50% zálohy Vám vrátime pri odovzdaní nepoškodeného autokaravanu a zostávajúcich 50% zálohy do 30 dní od odovzdania.
  7. Pri podpísaní objednávky sa uhrádza 40 % ceny nájmu autokaravanu. Zostatok ceny nájmu vo výške 60 % sa platí 30 dní pred začatím doby nájmu.
  8. V prípade zrušenia objednávky si účtujeme 40 % celej sumu.

V autokaravane je zakázané:

– fajčenie

– prevoz zvierat.