Starosta obce Belá
2017. 31 marca.

Názor starosta obce Bruty

Poznal som spoľahlivú firmu. Moje pojmy sú vykonávané, Všetky termíny boli dodržané, A dodržali pre vypočítanú sumu. Môžem ich odporučiť všetkým!