Pastor obce Radvaň nad Dunajom
2017. 31 marca.

Gimnázium Štúrovo

Gimnázium Štúrovo  spolupracovalo s firmou Gyuris dvakrát pri rekonštrukčných prácach na  sociálnych zariadeniach školy. Promtne dokázal reagovať na požiadavky  školy. Zabezpečovanie materiálu ako aj samotnej práce bolo veľmi  korektné. Veľmi presne dodržiaval stanovený limit finančných  prostriedkov, dokázal pružne riešiť situácie počas samotnej práce. Firma  využívala pracovný čas na prácu, nikdy sa nevyskytol problém so  zamestnancami. Dodržiaval časový plán a práca bola vždy dokončená a  odovzdaná včas.