Riaditeľka školy

Mgr. Ildikó Mezeiová


Gimnázium Štúrovo  spolupracovalo s firmou Gyuris dvakrát pri rekonštrukčných prácach na  sociálnych zariadeniach školy. Promtne dokázal reagovať na požiadavky  školy. Zabezpečovanie materiálu ako aj samotnej práce bolo veľmi  korektné. Veľmi presne dodržiaval stanovený limit finančných  prostriedkov, dokázal pružne riešiť situácie počas samotnej práce. Firma  využívala pracovný čas na prácu, nikdy sa nevyskytol problém so  zamestnancami. Dodržiaval časový plán a práca bola vždy dokončená a  odovzdaná včas.

Pastor obce Radvaň nad Dunajom

Mgr Tücsök  Zsuzsanna


Opýtal som  štyri firmy, a oni dali najlepšiu ponuku. Pracovali rychlo a  presne. Prácu vykonali  pred dohodnutým termínom. Pracovníci boli úctiví, dali odpoveď na  všetky moje otázky. Môžem ich bez  obáv odporučiť ostatným.  

Starosta obce Belá

Michal Varga


Pracujú nezávisle a dobre. Cenovo dostupné a spoľahlivé spoločnosť. Môžem len odporučiť všetkým. Ak budem  mať akékoľvek ďalšie práce, určite zavolám ich znova.    

Starosta obce Bruty

Alexander  Hubač, Ing.


Poznal som spoľahlivú firmu. Moje pojmy sú vykonávané, Všetky termíny boli dodržané, A dodržali pre vypočítanú sumu. Môžem ich odporučiť všetkým!